nyelvi coaching

A nyelvi coaching egyesíti a coaching és a nyelvoktatás modern módszereit, így segíti az angol nyelvet beszélőt a nyelv használatát igénylő feladat minél hatékonyabb megoldásához.

A célirányos, testreszabott folyamat figyelembe veszi a nyelv használatának minden területét és használójának adottságait – kulturális különbségeket, egyéni stílust, tanulási preferenciákat, tempót, motivációt, hiányosságokat és erősségeket. Megoldást kínál olyan helyzetekben, amikor a nyelvet beszélőnek gyors és hatékony segítségre van szüksége, esetleg elakadt nyelvi fejlődésében. Nagy előnye, hogy az angol nyelvet magas szinten beszélők esetén is feltárja azokat az apró területeket, amik fejlesztése a nyelvhasználatban minőségi változást eredményez, s melyeken az ügyfél – nyelvtanulási tapasztalatára építve– rövid idő alatt érezhető változásokat tud elérni.

A folyamat hatékony segítséget nyújt azoknak az angol nyelvet legalább középszinten beszélőknek, akik munkájában meghatározó az idegen nyelven elvégzett feladatok jelentősége. A nyelvi coaching ideális megoldás lehet számukra, ha

  • egy nyelvi projektre készülnek (tárgyalás, állásinterjú, megbeszélés, konferencia, előadás, stb.)
  • szeretnék tanulásukat felgyorsítani, hatékonyabbá tenni
  • tanulási technikáik tökéletesítésére törekszenek
  • egy specifikus készséget kívánnak tudatosan fejleszteni
  • magas szintű készségeik finomítást igényelnek
  • időbeosztásuk annyira kiszámíthatatlan, hogy nem tudnak hosszú távon rendszeres nyelvórákon részt venni
  • külföldi út vagy nyelvtanfolyam előtt állnak, a tanfolyam illetve a külföldi tartózkodás hatékonyságát szeretnék maximalizálni

A nyelvi coaching folyamata és szerkezete minden esetben személyre és célra szabott; az ügyfél nyelvi szintjétől, készségeitől, hozzáállásától, preferált tanulási stílusától, igényeitől és a céltól függően többféle formát ölthet. A coach és az ügyfél mechanikai és készségbeli célokon dolgozik együtt a folyamat során, melynek minden lépése – agy- és idegtudományok kutatási eredményeire építve – biztosítja, hogy a tanulás hatékony és tartós legyen.

A nyelvi coaching történhet egyénileg vagy kis csoportban, angol illetve magyar nyelven, de magasabb nyelvi szinteken a célnyelv használata javasolt.

A módszer növeli a nyelvtanulás hatékonyságát, fejleszti a tanulási technikákat és az ügyfélből kihozza a lehető legjobb nyelvtanulót és nyelvhasználót.

Még több információ a nyelvi coachingról:

nyelvicoach.hu